Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie is het minder belangrijk hoe een probleem is ontstaan. Er wordt vanuit gegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die je negatieve gevoelens een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de gekleurde manier waarop je de dingen ziet.

Bij cognitieve gedragstherapie wordt er daarom niet zo zeer onderzocht hoe het probleem is ontstaan, maar wordt er vooral gekeken hoe het probleem in stand wordt gehouden. Je leert deze negatieve gedachten anders te interpreteren. Hierdoor krijg je een objectievere kijk op je eigen gevoelens en belevingswereld. Hierdoor ontstaan nieuwe, positievere denkpatronen. Negatieve gevoelens en gedachten kunnen verdwijnen en gedrag zal positief veranderen.

Tijdens de therapie gaan we samen op zoek naar knelpunten en de manieren waarop je deze kunt verhelpen. Je krijgt hierbij denkoefeningen, gedragsoefeningen en huiswerkopdrachten zodat je zelf aktief meewerkt om tot de gewenste resultaat te komen.

Cognitieve gedragstherapie kan worden toegepast bij: • Stress • Burn-out • Overspannenheid • Depressiviteit • Angst- en paniekstoornissen • Eetstoornissen • Fobieën • Persoonlijkheidsproblemen • Relatie- en werkproblemen • ADHD en andere aandacht-gerelateerde klachten • Onzekerheid • Slaapproblemen