Hoog sensitiviteit is een karaktereigenschap waarmee je wordt geboren. Hoog sensitieve personen zijn gevoeliger voor prikkels van buitenaf dan gemiddeld. Ze zien, horen, ruiken, proeven of voelen intenser dan minder sensitieve personen.

Dit komt enerzijds doordat een aantal zintuigen erg sterk ontwikkeld zijn en anderzijds doordat de binnenkomende prikkels grondiger verwerkt worden door de hersenen. Als je hoog sensitief bent, hoeft dat geen problemen op te leveren. Het is echter wel belangrijk dat je weet hoe je er mee om moet gaan of hoe je je kind daarin kunt begeleiden.

Hoe herken je het?
Je kunt het herkennen doordat je het gevoel hebt dat je kind (of misschien wel jijzelf) anders is, maar je er niet precies de vinger op kunt leggen waardoor dat komt. Wanneer je met je kind ergens bent geweest waar veel mensen zijn en hij/zij zich daarna moe of zelfs uitgeput voelt. Of dat je na contact met bepaalde mensen of kinderen merkt dat ze het humeur of gedrag van je kind beïnvloeden, kunnen dat aanwijzingen zijn dat je kind hoog sensitief is. Bij kinderen zie je dat bijvoorbeeld door extreem druk- of extreem rustig gedrag. Een overzicht van de kenmerken vind je verderop in deze tekst.

Hoe ga je er mee om?
Wanneer je eenmaal weet dat je kind hoog sensitief is, kun je er naar gaan handelen. Je kunt het niet veranderen of afleren, maar door te begrijpen wat er gebeurt, ben je in staat om het als iets positiefs te ervaren. Door te leren hoe prikkels binnenkomen en hoe je daar mee om kunt gaan, kun je het zelfs als een kracht gaan ervaren. Met eenvoudige oefeningen kun je er al voor zorgen dat je minder snel overprikkeld of vermoeid raakt.

Wil je meer weten of heb je begeleiding nodig, maak dan een afspraak. Vaak zijn er maar een paar sessies nodig om veranderingen teweeg te brengen.

Kenmerken van HSK (Bron LIHSK)
Je kunt een onderverdeling maken van vier groepen. Bij hoog sensitieve kinderen herken je kenmerken uit alle vier de groepen. De kenmerken staan in relatie tot elkaar en zijn dus vooral van betekenis in hun onderlinge samenhang.

Kenmerken op lichamelijk gebied:
• Veel zien, kleine veranderingen waarnemen
• Graag ‘langs de kant’ staan om te observeren
• Scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen
• Geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding
• Intens reageren op lichamelijke pijn
• Subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
• Gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen

Kenmerken op emotioneel gebied:
• Aanvoelen van stemmingen en emoties
• Zich snel zorgen maken
• Toetrekken naar kinderen die buiten de groep vallen
• Behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
• Moeite hebben met veranderende omstandigheden
• De kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
• Tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
• Inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
• Niet van verrassingen houden
• Op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
• Niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan

Kenmerken op mentaal gebied:
• Een goed geheugen hebben
• Voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken
• Snel verbindingen maken in gedachte
• Diepzinnige vragen stellen
• Eindeloos willen weten ‘waarom’
• Resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken
• Een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren
• Kennis op school niet letterlijk willen/kunnen weergeven, maar liever creatief toepassen
• Moeite hebben met structureren en organiseren
• Een hekel hebben aan oefenen en herhalen
• Dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen
• Liever belevend lezen dan begrijpend lezen

Kenmerken op spiritueel gebied:
• Eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
• Vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
• Zeer hechten aan de waarheid
• Gericht zijn op liefde en vrede
• Diep nadenken over levensvragen
• Sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)
• Blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen
• Wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen

Sommige kinderen geven blijk van paranormaal/spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoog sensitieve kinderen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn:
• Geesten of entiteiten ervaren
• Communiceren met elfjes, kabouters enzovoort
• Telepathische vermogens bezitten
• Gebeurtenissen voorzien
• Licht en kleuren (aura’s) waarnemen
• Herinneringen aan vorige levens hebben